Rijkssubsidie 2013 voor ondernemers

 
In 2013 is € 276 miljoen beschikbaar voor MIA, Vamil en EIA Subsidie voor energiebesparing, duurzame energie en milieu-investeringen.
Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, energiebesparing en duurzaamheid worden ook in 2013 weer beloond. Via de EIA, MIA of Vamil mogen zij een deel van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. In totaal is voor de drie regelingen dit jaar € 276 miljoen beschikbaar.
 
Energie-investeringsaftrek (EIA)
In 2013 zijn dertien nieuwe technieken aan de Energielijst toegevoegd. Zo komen voortaan ook lange en zware vrachtwagens, automatische snelheidsbegrenzers, dak- en gevelpanelen met geïntegreerde zonnecollectoren, zonne-energiesystemen voor het gecombineerd opwekken van elektriciteit en warmte in aanmerking voor fiscaal voordeel. Een andere verandering ten opzichte van vorig jaar is dat samenwerkingsverbanden nu gezamenlijk melding mogen doen in plaats van elke maat of vennoot afzonderlijk. In totaal staan er 160 investeringen op de lijst, waarbij bedrijven 41,5% van de investeringskosten mogen aftrekken van de fiscale winst. Ook voor veel energiebesparende technieken die niet als bedrijfsmiddel op de lijst staan, kan EIA worden aangevraagd.
 
Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil
De Milieulijst is in 2013 op een aantal punten vereenvoudigd. Zo wordt het, evenals bij de EIA, gemakkelijker om als samenwerkingsverband een aanvraag in te dienen. Verder staan er dit jaar in totaal 360 aftrekbare milieu-investeringen op de lijst waaronder 21 nieuwe bedrijfsmiddelen. Verder is Biobased Economy dit jaar een thema dat prioriteit heeft. Ten opzichte van vorig jaar telt de verwerking van alle grondstoffen van biologische oorsprong mee en dus niet meer alleen de verwerking van (grond)stoffen die afkomstig zijn uit de landbouw en het agrarische milieu.
 
 
 Terug naar nieuws
 
 

CONTACTFORMULIER

Vul uw gegevens in en wij bellen u terug! U kunt ook direct uw vraag stellen.


'Fam. v.d. Vlist: Jullie hadden een opbrengst van 4930 KwH voorspelt. In werkelijkheid is het 6340 kwh geworden!''

LEES ALLE REFERENTIES